Zelfcompassie:

Stel je voor dat je je eigen beste vriend(in) zou zijn …

We zijn vaak zo kritisch naar onszelf …

innerlijke criticus

Wat zegt je innerlijke stem tegen je?

We zeggen of doen iets onhandigs, op zichzelf al vervelend genoeg. Maar in plaats van een troostend woord, wordt er vaak een innerlijke stem geactiveerd die ons er ongenadig van langs geeft. “Stommeling!” “Kluns!” “Het wordt ook nooit wat met jou!” … vul maar in …

Deze innerlijke stem praat de hele dag door tegen je. Hoe is het om dit de hele dag aan te horen? Wat doet dit met je zelfbeeld, je motivatie, je levensgeluk?

Dit kan ook anders!

Stel, een goede vriend(in) zegt of doet iets onhandig. Je ziet het gebeuren, of hij/zij vertelt je erover. Je hebt dit vast weleens meegemaakt. Wat zeg je tegen je vriend(in)?

Word je eigen beste vriend(in)

In onze maatschappij lijkt het er soms op dat compassie voor anderen meer geaccepteerd is dan compassie voor onszelf. Maar vriendelijkheid begint – zoals iedere positieve verandering die we in de wereld willen zien – bij onszelf.

Vermilder de wereld, begin bij jezelf.
~Loesje

De Mindfulness en Zelfcompassietraining – het woord zegt het al – is dan ook geheel gewijd aan vriendelijkheid voor en acceptatie van onszelf. Er wordt wel aandacht besteed aan onze relatie met anderen, maar steeds vanuit het idee om voor onszelf te zorgen.

De Mindfulness en Zelfcompassietraining overlapt 90% met de MSC (Mindful SelfCompassion) methode van Kristin Neff e.a. en 70% met de MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living) van Frits Koster e.a.

meer achtergrondinformatie

word je eigen beste vriend(in)!

Infographic over Zelfcompassie

Kort en bondig: wat is het, waar is het goed voor, hoe kun je het (verder) ontwikkelen?

Lees verder

“Dé ziekte van de mensen van deze tijd is die continue zelfverdoordeling”

Luister naar het interview met Edel Maex (psychiater, zenboeddhist en mindfulnesstrainer in Antwerpen):

Wat is zelfcompassie? En wat is het niet?

Zelfcompassie is het opmerken en ‘aan je hart halen’ van pijn die onvermijdelijk verbonden is met het menselijke bestaan. Het bestaat uit drie pijlers:

  • Mindfulness: de pijn opmerken
  • Gedeelde menselijkheid: deze pijn is menselijk, ik ben niet de enige
  • Vriendelijkheid naar jezelf

Deze drie pijlers zijn ontwikkeld door Kristin Neff, universitair onderzoekster, schrijfster van het boek Zelfcompassie en ontwikkelaar van de Mindfulness en Zelfcompassietraining (MSC).

Er is een mooie infographic gemaakt waarin de drie pijlers heel goed worden uitgelegd:

zelfcompassie: mindfulness
zelfcompassie: gedeelde menselijkheid
zelfcompassie: vriendelijkheid voor jezelf

Zelfcompassie versus zelfkritiek

Zelfcompassie is dé tegenhanger van zelfkritiek.

We zijn vaak zo hard voor onszelf …

Zelfcompassie komt er eigenlijk op neer dat je net zo naar jezelf kijkt als naar je kinderen. De liefdevolle blik die je als ouder hebt, zou je ook wel wat meer op jezelf mogen richten. Als goede ouder verwen je je kinderen niet te veel en keur je ook niet alles goed wat ze doen, maar accepteer je wel hun tekortkomingen. Maar je vindt ook weer niet alles geweldig wat je kind doet, want daar wordt het niet beter van.

Kortom: als je kinderen te dik worden dan scheld je ze niet uit voor dikzak, maar koop je geen ijsjes of patat meer. Want juist omdat je van ze houdt, zorg je goed voor ze en zie je erop toe dat ze gezond blijven. Dat doet iemand met voldoende zelfcompassie ook. Die vergeeft zichzelf de imperfectie en zorgt goed voor zichzelf.

Lees ook de blog: “Je hebt je moeder ingeslikt”

“Het is iets anders dan zelfmedelijden, want daar schiet je niets mee op;
wie zielig gaat zitten wezen op de bank komt niet verder”

“Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.”

Mededogen, geen medelijden

Compassie of mededogen is het vermogen om ons betrokken te voelen bij emotionele pijn, zowel die van onszelf als die van anderen. Het gaat samen met de wens deze (emotionele) pijn te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Dit is iets anders dan medelijden, dat vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit.

Compassie vraagt om zachtmoedigheid en ruimhartigheid, zowel naar jezelf als naar anderen toe. De beoefening van zelfcompassie is geenszins egocentrisch. Als we een betere relatie opbouwen met onszelf, neemt ook de empathie en openheid naar anderen toe.

Compassie is in aanleg bij iedereen aanwezig, maar vaak wordt dit vermogen om allerlei redenen gedeeltelijk of niet aangesproken; hierdoor komt het niet echt tot bloei. Gelukkig kan het door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en daar richten we ons op tijdens de Mindfulness en Zelfcompassietraining.

Zelfcompassie is iets anders dan zelfwaardering

januari

don21jan09:00don10:00Online Heartfulness MSCMSC Zelfcompassietraining, 16 uur live + 8 uur video09:00 - 10:00 thuis, online (Zoom)

Zelfcompassie is krachtig!

Zoals gezegd vraagt zelfcompassie niet alleen om zachtheid, maar ook om moed. Het vraagt om zachtmoedigheid. Voorbeelden van compassie zijn Nelson Mandela, Martin Luther King en Mahatma Gandhi, die alle drie geweldloos maar ook heel krachtig voor zichzelf en een groep opkwamen.

We spreken dan ook wel van krachtige zelfcompassie. Soms is het niet de hand op ons hart, maar een vuist op ons hart. Soms is het niet alleen JA, maar juist een krachtig NEE. Maar altijd in verbinding met ons hart.

Lees het artikel over krachtige compassie

Voordelen van Zelfcompassie

Uit onderzoek komen onder andere de volgende voordelen van zelfcompassie naar voren:

  • emotioneel welzijn;
  • het kunnen omgaan met de uitdagingen die je in je leven tegenkomt;
  • minder zorgelijkheid en depressie;
  • gezonde gewoontes, zoals gezond eten en bewegen;
  • bevredigende relaties met anderen.

Zelfcompassie is een innerlijke kracht die je in staat stelt om een compleet mens te zijn. Het helpt bij het herkennen en erkennen van onze tekortkomingen en om ervan te leren en om veranderingen in ons gedrag en in ons leven te brengen met vriendelijkheid en respect voor onszelf.

Dit is heel wat! Gelukkig kan zelfcompassie door iedereen worden aangeleerd en (verder) worden ontwikkeld.

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van zelfcompassie. Download hier een overzicht, ingedeeld naar leefgebied/thema.

Heeft zelfcompassie ook nadelen?

Misschien ben je bang dat je een softie wordt of dat je zappend op de bank blijft hangen als je zelfcompassie hebt ontwikkeld. Dr. Kristin Neff, die veel wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar zelfcompassie, neemt een aantal van deze aannames door in deze video.

Agenda ZelfCompassie

december

Je Hart Luchten en je Eigen Wijsheid (her-)Vindenmaak een (beeld-)belafspraak!Hele jaar (2020) beeldbellen (Zoom) of bellen

januari

don21jan09:00don10:00Online Heartfulness MSCMSC Zelfcompassietraining, 16 uur live + 8 uur video09:00 - 10:00 thuis, online (Zoom)

EnglishDutch
X