Het verschil tussen Zelfcompassie en Zelfvertrouwen

Kristin Neff vertelt in haar TEDTalk dat zelfvertrouwen niet altijd alleen maar positief is. Zij stelt voor om in plaats van aan ons zelfvertrouwen te werken, zelfcompassie te ontwikkelen.

NB Neff spreekt over self-esteem. In het Nederlands hebben we geen term die helemaal recht doet aan de betekenis hiervan in de context. Lees verder om te ontdekken waar het precies om draait of bekijk de Engelstalige video.

Potentiële problemen met hoge zelfachting of  zelfvertrouwen

Het hebben van zelfvertrouwen is prima; het gaat er vaak meer om hoe je een hoge zelfachting of zelfvertrouwen probeert te bereiken. Dit zijn de valkuilen:

 • De druk om speciaal en bovengemiddeld te zijn
 • Narcisme
 • Vergelijken met anderen (underdog of upperdog)
 • Pesten en vooringenomenheid
 • Defensieve boosheid
 • Voorwaardelijkheid van je eigenwaarde
 • Instabiliteit van je eigenwaarde
het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen
het verschil tussen zelfcompassie en zelfvertrouwen

Zelf-Compassie versus Zelf-Achting

 • Zelf-Compassie biedt dezelfde voordelen, zonder de valkuilen
 • Minder vergelijken met anderen
 • Minder defensieve boosheid
 • Minder voorwaardelijke eigenwaarde
 • Stabielere eigenwaarde
 • Geen narcisme

Onderzoek naar Zelfcompassie

Uit onderzoek blijkt dat Zelfcompassie de volgende positieve effecten heeft:

Vermindering van:

 • angstige gevoelens
 • depressie
 • stress
 • piekeren
 • perfectionisme
 • schaamte voor het lichaam
 • faalangst

Verhoging van:

 • de mate van tevredenheid met het leven
 • ervaren van geluk
 • zelfvertrouwen
 • optimisme
 • nieuwsgierigheid
 • creativiteit
 • dankbaarheid

“Ik ben niet perfect, maar delen van mij zijn briljant!”

(Kristin Neff)

zelfcompassie - stop met jezelf met anderen te vergelijken