Heartfulness: Mindfulness en (Zelf-)Compassie

Mindfulness en zelfcompassie, hoofd en hart. Ze zijn als de twee vleugels van een vogel: je hebt ze allebei nodig om te vliegen.

Beide vleugels – mindfulness en (zelf-)compassie – zijn nodig om te vliegen:

  • Mindfulness: gewaar zijn, scherp in beeld hebben van wat er is
  • (Zelf-)Compassie: vriendelijkheid en mildheid, zodat je je kunt verhouden met wat er is

Mindfulness gaat over zijn met wat er is, alles gewaarzijn zonder negeren, vluchten of vechten. Stel dat mindfulness alleen ‘aandacht’ zou zijn, dan zou dat kunnen resulteren in een kille staar. Vriendelijkheid is nodig om alleen al de moed op te vatten om te kijken.

Compassie gaat over je verhouden met wat er is: liefdevol omgaan met jezelf en je omgeving. Soms om lijden te verdragen, soms om vreugde (meer) te ervaren. Zonder mindfulness zou je niet alles gewaarzijn, zou je (belevings-)wereld beperkt kunnen zijn.

In de mindfulnesstraining is (zelf-)compassie aanwezig, maar ligt het accent meer op het ontwikkelen van gewaarzijn.

In de zelfcompassietraining is mindfulness een belangrijke factor, maar ligt de nadruk op het ontwikkelen van vriendelijkheid en de mildheid, om te beginnen naar jezelf.

Stel je voor dat je je eigen beste vriendin zou zijn?

We zijn vaak zo kritisch voor onszelf …

Dat kan echt anders!

“Dé ziekte van de mensen van deze tijd is die continue zelfverdoordeling”

Luister naar het interview met Edel Maex:

Liefde na liefde

Er komt een tijd
Dat je opgetogen
jezelf zal begroeten als je aankomt
bij je eigen deur, in je eigen spiegel,
en elk zal glimlachen bij de begroeting van de ander

en zeggen, ga zitten. Eet.
Je zult de vreemdeling weer liefhebben die je zelf was.
Geef wijn. Geef brood. Geef je hart terug
aan zichzelf, aan de vreemdeling die al je hele leven

van je houdt, maar die jij negeerde
voor een ander, die jou door en door kent.
Pak de liefdesbrieven van de boekenplank,

de foto’s, de wanhopige krabbels,
pel je eigen beeltenis van de spiegel.
Ga zitten. Geniet van het leven.

heartfulness: hoofd én hart

Heartfulness: hoofd én hart

Mindfulness komt voort uit de boeddhistische traditie. ‘Mind’ is een vertaling van het Pali-woord1 ‘citta’. Vrij vertaald betekent citta ‘gewaarzijn’ of ‘de mentale staat’; het wordt ook wel vertaald als heart-mind’. Dus ‘mind’ in mindfulness gaat niet (alleen) over je hoofd of over denken, het gaat over hoofd én hart. Het gaat over aanwezig zijn met alles wat er is, in jezelf en buiten jezelf.

We zijn in het Westen soms net wandelende hoofden. Mindfulness gaat juist over ‘uit je hoofd’ of eigenlijk: over de balans herstellen tussen hoofd en hart. Om duidelijk te maken dat we uit een ander vaatje leren tappen, noemen we het daarom bij deze Heartfulness.

Een meer intieme relatie met onszelf

Als je hoofd en hart van moment tot moment observeert, zie je dat ervaringen komen en gaan; ze zijn tijdelijk. Ook ontdek je patronen: bepaalde gevoelens of gedachten worden meestal gevolgd door bepaalde andere gedachten of gevoelens. Door erbij te blijven en je hart hiervoor te openen, ontwikkel je een meer intieme relatie met jezelf.

EnglishDutch
X