Krachtige Zelfcompassie: met zachte kracht voor jezelf gaan staan

Kristin Neff schreef een opvolger van haar bestseller ‘Zelfcompassie – stop jezelf te veroordelen’, met als titel ‘Krachtige Zelfcompassie – heb de moed om je uit te spreken en tot bloei te komen.’

Een pleidooi voor vrouwen die niet alleen lief en zorgzaam zijn, maar die ook hun plek opeisen in onze wereld.

In 2018 schreef ik over het Yin en Yang van zelfcompassie, nadat Neff tijdens een bijeenkomst van trainers had verteld over de richting die ze was ingeslagen. In de afgelopen jaren heeft ze het verder ontwikkeld en heeft ze er dit boek over geschreven. Ik ben het aan het lezen en tot nu toe ben ik erg enthousiast!

Krachtige Zelfcompassie - Kristin Neff

Waarom dit boek voor vrouwen is geschreven,
en waarom juist nu

Nu wij in Nederland een opleving hebben van #MeToo is het boek nóg relevanter geworden. Ik citeer een paar stukjes uit de inleiding:

Zelfcompassie is nuttig voor iedereen, en het meeste wat ik er in het verleden over heb geschreven was genderneutraal. Ik denk echter dat zelfcompassie op dit moment in de geschiedenis in het bijzonder noodzakelijk is voor vrouwen. Vrouwen hebben het gehad met mansplaining, en ze zijn het zat om behandeld te worden alsof ze incompetent zijn. Het is tijd dat we een eerlijk salaris krijgen en dat we een gelijkwaardige rol gaan spelen als nationale leiders in de zakenwereld en bij overheden. Krachtige zelfcompassie, zeker wanneer die in balans is met zachte zelfcompassie, kan ons helpen om te vechten voor onze rechten en de schade te herstellen die is aangericht doordat we eeuwenlang te horen hebben gekregen dat we lief moeten glimlachen en onze mond moeten houden.

MeToo

Ook de MeToo-beweging heeft me geïnspireerd om dit boek te schrijven. Vrouwen hebben ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik te lang onder het tapijt geveegd. We waren bang dat niemand ons zou geloven als we de waarheid zouden vertellen. Het zou schande over ons afroepen, of nog meer schade aanrichten. Dit veranderde echter in 2017, toen honderdduizenden vrouwen de hastag #MeToo gebruikten om hun ervaringen met ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik te delen. Plotseling waren het de mannen die ontslag moesten nemen omdat hun reputatie aan puin lag.

Valse keuze

De vrouwenbeweging heeft ons toegang verschaft tot de beroepswereld, maar om daar te slagen, moeten we ons gedragen als mannen en onze zachte eigenschappen onderdrukken, eigenschappen waaraan in een mannenwereld weinig waarde wordt toegekend. Tegelijkertijd wordt het ons kwalijk genomen als we te agressief of assertief zijn. Daardoor zien we ons geconfronteerd met een valse keuze:

  • Slagen en geminacht worden, of
  • Aardig gevonden worden en machteloos blijven.

(…) Het komt hierop neer: het huidige systeem werkt niet meer voor ons. Ik geloof dat vrouwen, door het ontwikkelen en toepassen van krachtige én zachte zelfcompassie, beter in staat zullen zijn om hun ware zelf te verwezenlijken en de benodigde verandering tot stand te brengen in de wereld om hen heen.

Eerste indruk van het boek ‘Krachtige Zelfcompassie’

‘Yes!’ Dat was mijn eerste reactie toen ik hoorde dat dit boek was verschenen. Inmiddels heb ik de eerste vijftig bladzijden gelezen en ik ben misschien nog wel enthousiaster geworden!

Het boek bevat theorie, anekdotes en oefeningen, vergelijkbaar met haar bestseller ‘Zelfcompassie’. Als je bekend bent met dat boek of de Mindful Zelfcompassietraining hebt gevolgd, herken je vanaf het eerste hoofdstuk de lijn van die training. De bekende drie pijlers, de eerste inventarisatie en eenvoudige definitie (Behandel jezelf zoals je een goede vriend of vriendin zou behandelen). De oefeningen krijgen een twist, om naast een hand op je hart, soms voor een vuist te kiezen.

krachtige compassie - de hand op je hart wordt soms een vuist

Zelfcompassie wordt verbreed. Het gaat niet meer (alleen) om ‘zijn met’, maar ook om (jezelf en anderen) beschermen, voorzien in behoeftes en motiveren. Neff geeft hiermee concrete vorm aan de krachtige kant van compassie.

Ik ga deze aanvulling integreren in mijn aanbod, om te beginnen met een aanvullende workshop voor oud-deelnemers, specifiek gericht op het vertalen van de reeds bekende oefeningen om die krachtige kant van zelfcompassie óók te ontwikkelen en in te zetten voor het welzijn van onszelf en de wereld.

Wil je meer weten? Ik zal binnenkort meer op deze website plaatsen. Kom dus terug of neem contact op, zodat ik je actief op de hoogte breng.

374

Zelfcompassieschaal

Hoeveel compassie heb jij met jezelf? Doe de test!

Lees elke uitspraak zorgvuldig voordat je antwoord geeft.
Geef aan hoe vaak je het genoemde gedrag vertoont.

1 / 12

Wanneer ik het gevoel heb dat ik tekortschiet, probeer ik mezelf eraan te herinneren dat de meeste mensen dat gevoel weleens hebben.

2 / 12

Wanneer ik ergens door van streek ben, probeer ik mijn emoties in evenwicht te houden.

3 / 12

Wanneer iets wat belangrijk voor me is niet lukt, heb ik het gevoel dat ik de enige ben.

4 / 12

Wanneer ik somber ben, denk ik dat andere mensen waarschijnlijk gelukkiger zijn dan ik.

5 / 12

Ik oordeel hard over mijn eigen tekortkomingen en fouten.

6 / 12

Ik probeer mijn tekortkomingen te zien als deel van het mens-zijn.

7 / 12

Wanneer ik een bijzonder moeilijke periode doormaak, geef ik mezelf de zorg die ik nodig heb.

8 / 12

Ik heb grote moeite met het accepteren van de delen van mijn persoonlijkheid die me niet bevallen.

9 / 12

Wanneer er iets pijnlijks gebeurt, probeer ik op een evenwichtige manier naar de situatie te kijken.

10 / 12

Wanneer ik somber ben, ga ik piekeren en stilstaan bij alles wat niet goed gaat.

11 / 12

Wanneer iets wat belangrijk voor me is niet lukt, word ik verteerd door het gevoel dat ik tekortschiet.

12 / 12

Ik probeer begripvol en geduldig te zijn als het gaat over de aspecten van mijn persoonlijkheid die me niet bevallen.

Vul je gegevens in en ontvang de uitslag in je mailbox, PLUS een uitgebreide toelichting en tips!